Mythologie ostrova Kefalonie

Jeskyně Melissany na ostrově KefalonieŘecký venkovský bůh stád a lesů se jmenoval Pan. Uctívali jej především pastýři a lovci. Představoval sílu a plodnost přírody a vždy byl spojován se silným sexuálním apetitem. Pocházel z řecké pevniny Arkadie. Trup, hlavu a ruce měl lidské, ale ocas a nohy s kopyty měl kozlí. Když jej uviděla poprvé jeho matka, lekla se a utekla před ním. Dodnes takový strach nazýváme panický. Miloval lesy, nejrozličnější úkryty v lesích, jeskyně a další opuštěná místa, odkud rád pronásledoval nymfy. Často je zobrazován se šalmají, kterou byl schopen utišit bouři nejen na pevnině, ale i na moři. Nejraději se zdržoval ve společnosti Satyrů a nymf. Měl mnoho nesnází s láskou. Řadu nymf miloval, ale neúspěšně. Např. nymfa Pítys se raději proměnila v borovici. Úspěch měl u nymfy Echó, která jej milovala a doprovázela jej po horách. Nikdy boha Pána však nesměla oslovit první a tak se z nešťastné lásky usoužila. Zbyla nám po ní jen ozvěna. Naopak byla jedna nymfa, jmenovala se Melissani, která o Pána moc stála. Ten však její lásku nevyslyšel. Ona pak ukončila svůj život v jeho svatyni v Řecku na ostrově Kefallinia. Vrhla se do vod podzemního jezera, které dostalo po ní jméno. Dosud se jmenuje Melissani.

Hora Ainos - Kefalonie

Národní park Aínos

Na řeckém ostrově Kefalonie je pozoruhodný národní park s jedinečnou řeckou jedlí (Abies cephalonica). Nejvyšší hora Aínos je vysoká 1630 m. V národním parku Aínos žijí divocí koně. Na vrcholku hory Aínos byla kdysi svatyně Dia Aínského.
Jeskyně Drogaty na Kefalonii

Koncertní sín v jeskyni Drogaty

Jedna z nejunikátnější koncertních síní v Řecku je na jónském ostrově Kefallonia. V jeskyni Drogarati, která se nachází 3,5 km od města Sami, je vynikající akustika, která se využívá jako koncertní sál. Unikátní stalaktiti ještě umocňují atmosféru místa.
Vesnice Fiskardo - Kefalonie

Vesnice Fiskardo

Nejkrásnější vesnicí na řeckém ostrově Kefallonia je Fiskardo. Jako zázrakem Fiskardo přežilo zemětřesení v roce 1953 a tak se zde zachovaly domy benátského typu v pastelových barvách z 18. století, které se shlukují kolem přístavu. Malé obchody se suvenýry a útulné kavárny lákají k prohlídkám a k posezení. Fiskardo je oblíbeným kotvištěm jachet a přijíždějí sem trajekty z ostrova Lefkada a malé výletní lodě.

Vesnice Assos

Vesnice Assos - Kefalonie

Dalším pozoruhodným místem ostrova Kefalonia je vesnička Assos. Je to nedotčená vesnice na západním pobřeží ostrova, která byla postavena v šíji poloostrova. Z vesnice Assos je výhled na trosky benátské pevnosti, která byla postavena v roce 1595 a která byla svědkem benátské nadvlády. Svahy Assosu vynikají zvláštním terasovitým uspořádáním, které kdysi bylo typické pro celou Kefalonii.
Pláž Mirtos - Kefalonie

Pláž Myrtos

Nejkrásnější pláží ostrova Kefallonia a údajně i celého Řecka a snad i Evropy je pláž Myrtos (Mirtos). Můžete ji spatřit z vyhlídky, která je zřízena u silnice, která vede ze severu z vesničky Fiskardo na jih ostrova Kefallonia.

6 km od hlavního města ostrova Kefalonia Argostoli se nalézají pozůstatky antického města Krane (Kranioi).

Ostrov Kefalonia miloval anglický básník lord Byron. Pobýval zde v roce 1823 ve vesnici Metaxata. Vesnice Metaxata je pozoruhodná také tím, že se zde nacházejí tři skalní hroby z doby mykénské.
Lixouri - Kefalonie

Lixouri

Na jednom z poloostrovů Kefalonie, na poloostrově Palliki, leží druhé největší město ostrova, město Lixouri. Lixouri má 6 tisíc obyvatel, kteří se příliš nepřizpůsobují novým trendům a stále ctí svoje tradice. Jsou zde patrné stopy vyhraněného patriotismu. I podle místních, je to poslední typické řecké město na ostrově. Severně od města Lixouri, druhého největšího města na ostrově Kefallonii, byly odkryty zbytky antického města Pale.

Klášter Moni Agiou Andrea

Na ostrově Kefalonia je mnoho tichých klášterů. Např. klášter Moni Agiou Andrea, který stojí na místě kláštera již z roku 1264. Ničivé zemětřesení zničilo kostel kláštera. Kostel byl obnoven a nyní je zde muzeum, které soustřeďuje vzácné fresky a ikony ze zemětřesením zničených kostelů. Nejposvátnější relikvií je noha apoštola Andrea.

 

TOPlist